July 21, 2024
Harbouring Reassembling

(English below)

De NDSM-werf en Tuindorp Oostzaan zijn snel veranderende Amsterdamse buurten met complexe geschiedenissen die verbonden zijn met industrie, migratie en de verschuivende verdeling van arbeid. Harbouring, reassembling bestaat uit een kort filmprogramma, een wandeling en een audiowerk waarin de lokale geschiedenis van arbeid op de NDSM-werf en het outsourcen van arbeid naar het mondiale zuiden wordt onderzocht. Beginnend met een programma van internationale korte films en lokaal, historisch beeldmateriaal in het MACA, gelegen op de NDSM, vervolgt het programma met een wandeling naar de Sacramentskerk in Tuindorp Oostzaan, een wijk die oorspronkelijk bedoeld was voor arbeiders op de scheepswerf, waar een audiowerk van Jan-Pieter 't Hart wordt gepresenteerd dat kritisch ingaat op de lagen van de stedelijke geschiedenis en hedendaagse ontwikkelingen. Het programma is gecureerd door Luna Hupperetz en OUTLINE.'

The NDSM wharf and Tuindorp Oostzaan are rapidly changing Amsterdam neighborhoods with complex histories connected to industry, migration, and the shifting distribution of labour. Harbouring, reassembling comprises a short film program, a walk and an audio work exploring the local history of labour at the NDSM wharf and its ties with outsourcing labor to the Global South. Starting with a program of international short films and local historical footage at MACA, located at NDSM, the program continues with a walk to the Sacramentskerk in Tuindorp Oostzaan, a neighbourhood originally intended for workers at the ship wharf, where an audio work by Jan-Pieter 't Hart is presented which critically engages with the layers of urban history and present-day developments. The program is co-curated by Luna Hupperetz and OUTLINE.’

Details
Tickets