ABOUT MACA

MACA is een broedplaats, presentatieplek en centrum voor talentontwikkeling voor de av-industrie. Co-founding partners zijn Dajo Bodisco, Mike van Wetten en EYE Filmmuseum. MACA is mede mogelijk gemaakt door Bureau Broedplaatsen/gemeente Amsterdam en EYE Filmmuseum.

MACA | Moving Arts Centre Amsterdam
Ms. van Riemsdijkweg 61
1033 RC Amsterdam
info@maca.amsterdam
+31 6 22127665

ANBI Informatie
RSIN nummer: 859089046

Statutaire naam:  StichtingMoving Arts Centre Amsterdam. Bestuurssamenstelling: Jaap Schoufour – voorzitter,  Rommert Mulder – penningmeester,  Ido Abram – bestuurslid, Marlene Wickel – bestuurslid. Allen gezamenlijk bevoegd. Het voltallige bestuur is onbezoldigd (beloningsbeleid). De statutairedoelstelling: SBI-code: 85522 - Kunstzinnige vorming van amateurs (geendansscholen) Het bieden van een creatieve broedplaats met werkplekken waarfilmmakers uit binnen- en buitenland hun talent (verder) kunnen ontwikkelen. Hoofdlijnen beleidsplan:
zie visiedocument.